OBIECTIVE

 • Inițierea studenților cu privire la utilizarea aplicației Icad3D+ (software dedicat proiectării încălțămintei).
 • Dezvoltarea abilităților și a competențelor de obținerea a prototipurilor virtuale  pe calapoade virtuale folosind Icad3D+.
 • Dezvoltarea abilităților și a competențelor de obținerea a modelelor virtuale cu accesorii și componente.
 • Obținerea modelelor virtuale de mare acuratețe folosind aplicația de prelucrare grafică și pregătirea documentației tehnice. 


OBIECTIVE

 • Aplicarea tehnologiei CAD 3D utilizând aplicația software Icad3D+ la proiectarea construcțiilor tip de încălțăminte 
 • Exersarea procesului de modelare 3D prin crearea produselor de încălțăminte cu stiluri și caracteristici diferite, compatibile cu cerințele de proiectare
 • Dezvoltarea abilităților și a competențelor pentru realizarea modelelor de încălțăminte pentru femei, bărbați și copii


OBIECTIVE

 1. Utilizarea tehnologiei CAD 3D, respectiv aplicația softwareIcad3D+ la selectarea calapoadelor de încălțăminte corespunzătoare afecțiunilor piciorului
 2. Exersarea procesului de modelare 3D prin crearea produselor de încălțăminte cu stiluri diferite și caracteristici terapeutice, compatibile cu afecțiunea piciorului
 3. Exersarea procesului de modelare 3D prin modificarea produselor de încălțăminte, compatibile cu afecțiunea piciorului
 4. Dezvoltarea abilităților și a competențelor pentru realizarea modelelor de încălțăminte ortopedică pentru femei și bărbați


OBIECTIVE

 1. Dobândirea de cunoştinţe despre elaborarea colecţiilor de încălțăminte, de la idee până la etapa de confecționare a modelelor.
 2. Utilizarea tehnologiei 3D CAD oferită de aplicația software Icad 3D+ în procesul de elaborare a colecţiilor de încălţăminte.
 3. Exersarea procesului de modelare 3D a încălțămintei utilizând o gamă variată de stiluri şi caracteristici compatibile cu specificațiile de design.  
 4. Dezvoltarea abilităților și competențelor pentru elaborarea de colecţii de încălţăminte, utilizând diferite tipuri de materiale, repere componente şi elemete de ornamentare.